Knyter deg til meg
Vever rot i rot
Over og under
Invere Ing
Bærer deg i meg
Vekser frø av frø
Ytre og indre
Invere Ing
Nærer meg av deg
Vinder grein or grein
Over og under
Invere Ing